Myndighetssamverkan – Plattformen för samhällsekonomiska analyser

Naturvårdsverket ska enligt instruktion från regeringen samråda med andra myndigheter och utveckla, följa upp och utvärdera tillämpningen av samhällsekonomiska analyser inom miljömålssystemet.

Sidan senast uppdaterad: 25 februari 2019Sidansvarig: Ficre Zehaie