Vad behöver de vilda pollinatörerna?

Pollinatörer behöver tillgång på föda, bra boplatser och att kunna förflytta sig i landskapet. Här beskrivs vilka miljöer vi behöver vårda och utveckla för att ge pollinatörerna tillräckligt med livsutrymme.