Undvik farliga ämnen – plast ska vara fri från farliga ämnen

Plast kan ge ifrån sig ämnen som kan vara skadliga för människa och miljö. Tillverkare behöver se över hur mindre farliga ämnen kan användas. Inte minst viktigt är detta vid materialåtervinning, för att undvika att farliga ämnen cirkuleras i samhället.