Resurssmart användning

Resurssmart användning innebär att använda rätt plast på rätt ställe och ibland inte alls. Det innebär också att förlänga användningstiden för den redan producerade plastprodukten till exempel att undvika engångsprodukter och återanvända så långt det är möjligt.