Råvara med minimal miljöbelastning

För att minska oljeberoendet och minska våra utsläpp av växthusgaser är det viktigt att på sikt övergå till plast tillverkad av förnybar och återvunnen råvara. Det är också centralt att plasten inte innehåller ämnen som vi ser som oönskade.