Kraftigt ökad materialåtervinning

Plast ska användas på ett resurseffektivt sätt. För att plast ska kunna ingå i en cirkulär ekonomi är det viktigt att alla plastprodukter från början utformas för återanvändning eller materialåtervinning.