Inget läckage

Plast hör inte hemma i naturen. Det kan skada både djur och människor. Att förhindra att plast sprids till miljön är dessutom en förutsättning för att nå en hållbar plastanvändning.