Hållbar plastanvändning

En hållbar plastanvändning innebär i korthet att plast används på rätt sätt och på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage.