Nationell samordning för en hållbar plastanvändning

Nationell plastsamordning är ett regeringsuppdrag och ska vara en drivande och samlande kraft i Sveriges arbete med att nå en hållbar plastanvändning. Naturvårdsverket har samordningsansvaret och ska samla in och förmedla kunskap samt främja dialog och samverkan mellan alla berörda aktörer.