Hållbar plastanvändning

Plast är ett viktigt och allmänt förekommande material i vår vardag. Det har många funktioner som bidrar till att lösa problem och behov. Idag används dock plast på ett sätt som inte är hållbart. Därför arbetar Naturvårdsverket för en hållbar plastanvändning.