Hållbar plastanvändning

Runt omkring oss finns det massor av plast. Det är hur vi producerar, konsumerar och hanterar plasten idag som är orsaken till de problem plasten bidrar till. Rätt använt är plast ett viktigt och värdefullt material.