Myndigheter och övriga organisationer som signerat strategi för miljödatahantering

Följande har hittills signerat avsiktsförklaringen rörande Strategi för miljödatahantering.