Strategi för miljödatahantering

Nu finns en strategi som ledstjärna i arbetet med att förbättra tillgängliggörandet och användningen av miljödata och miljöinformation. Strategin hjälper oss att gemensamt öka nyttan av miljödata.