Skyltar i landskapet

En mängd skyltar växer upp längs landsvägarna och många av dem kan ha en förfulande inverkan på landskapsbilden.