Utveckling av besökarundersökningar

Besökarundersökningar är en del av uppföljningsarbetet av skyddade områden. Det finns en efterfrågan från politiskt håll samt ett behov, rent förvaltningsmässigt, av att ta reda på effekter av de pengar vi satsar på förvaltningen, varav friluftslivet är en stor del.