Svenska folkets syn på Sveriges nationalparker

Naturvårdsverket har undersökt svenska folkets syn på Sveriges nationalparker.