Markägares upplevelser av formellt skydd av skog

Majoriteten av markägarna är nöjda med myndigheternas information, agerande och ekonomiska ersättning vid inrättandet av formellt skydd på deras fastighet. Samtidigt behöver myndigheterna fortsätta att utveckla arbetet.