Besökarundersökning i Sveriges nationalparker 2014

Besökare i Sveriges nationalparker är nöjda med sitt besök, visar den besökarundersökning som Naturvårdsverket tillsammans med nationalparksförvaltare genomfört år 2014. Besökare i nationalparkerna har svarat på 20 frågor om bland annat information, motiv till besöket och vad som kan bli bättre.