Besökarundersökning i Sveriges nationalparker 2019

Besökare i Sveriges nationalparker är nöjda med sitt besök, visar den besökarundersökning som Naturvårdsverket tillsammans med nationalparksförvaltare genomfört år 2019. Besökare i nationalparkerna har svarat på 24 frågor om bland annat information, motiv till besöket och tillgång och kvalitet på anläggningar.