Återrapportering om utvidgat strandskydd

Lagändringen från 2009 innebar en skärpning av kraven för att kunna utvidga ett strandskyddsområde. Den översyn som länsstyrelserna har gjort av det utvidgade strandskyddet har också lett till en minskning av den totala arealen utvidgat strandskydd i landet. Det gäller både på land och i vatten.