Samiska rättigheter och områdesskydd

Naturvårdsverket utreder förhållandet mellan samiska rättigheter och områdesskydd.