Att bilda nationalparker

Sverige har 30 nationalparker. Naturvårdsverket har pekat ut ytterligare 12 områden som lämpliga kandidater i Nationalparksplanen. Det är regering och riksdag som fattar beslut om att bilda nationalparker.