Skyddsformer för skog med höga naturvärden

Det finns tre formella skyddsformer för skog med höga naturvärden: naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal. De syftar alla till att bevara och utveckla naturmiljöer med stort värde för djur, växter och människor.

Sidan senast uppdaterad: 18 augusti 2020Sidansvarig: Olle Höjer