Olika typer av skog med höga naturvärden

En skog med höga naturvärden skiljer sig från en produktionsskog på många sätt. I skogar med höga biologiska värden är variation den viktigaste faktorn.

Sidan senast uppdaterad: 29 augusti 2019Sidansvarig: Olle Höjer