Informera allmänheten om invasiva arter

Var med i den årliga informationssatsningen riktad till allmänheten om invasiva främmande arter. Hjälp oss att sprida kunskap om problemet och vad man kan göra åt det.