Handlingsplan mot oavsiktlig spridning av invasiva främmande arter

Även om förbud och regler följs sprids arterna oavsiktligt. För att minska den risken har Sverige tagit fram en handlingsplan mot oavsiktlig spridning.

Sidan senast uppdaterad: 3 augusti 2020Sidansvarig: Johan Linnander