Invasiva främmande arter – ansvarsfördelning

Myndigheter, kommuner och privata aktörer har alla ett ansvar för att begränsa invasiva främmande arter i Sverige. Naturvårdsverkets roll är bland annat att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten samordna och vägleda andra myndigheter i deras arbete.