Invasiva främmande arter – ansvarsfördelning

Flera myndigheter ansvarar för hantering av främmande arter i Sverige. Naturvårdsverkets roll är att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten samordna och vägleda andra myndigheter i deras arbete.