Arbetet med invasiva främmande arter i Sverige

Sverige ska i första hand arbeta förebyggande för att minska riskerna med invasiva främmande arter. Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten tar fram handlingsplaner för att stoppa etablering och spridning.