Biosfärområden, pilotområden

Biosfärområden är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Sidan senast uppdaterad: 16 april 2021Sidansvarig: Mikael Proos