2020 restaurerades drygt 6 000 hektar våtmarker

Våtmarksarbetet 2020 ledde till restaurerade och nyskapade våtmarker, som är viktiga för både biologisk mångfald och för oss människor – bland annat för att minska övergödning, bidra till vattenhushållning och för att minska utsläpp av växthusgaser.