2020 gjordes åtgärder längs 863 mil stigar och leder i naturområden i hela Sverige

Skötsel av värdefull natur innebär inte bara att skydda och bevara – det handlar också om att göra den tillgänglig för naturupplevelser och friluftsliv. Under 2020 gjordes många insatser för att underlätta friluftslivet runt om i hela Sverige.