Antalet besökare på Lavinprognoser.se ökade med över 50 procent

Intresset fortsätter att öka för Naturvårdsverkets tjänst lavinprognoser.se, som syftar till att förebygga lavinolyckor och bidra till tryggare upplevelser i fjällvärlden. Antalet lavinutbildningar ökade också markant trots pandemin, och lockade många deltagare till kurser utomhus.