Sveriges nationalparker hade närmare 2,8 miljoner besök och en majoritet nöjda besökare

Besöken i Sveriges nationalparker fortsätter öka och uppgick till totalt närmare 2,8 miljoner 2019. Det var omkring 40 000 fler än 2018. En undersökning visar också att 95 procent är nöjda med besöket.