2019 restaurerades 5 500 hektar våtmarker i skyddade områden

Våtmarksarbetet fortsatte 2019, bland annat med en satsning på våtmarker i skyddade områden. Resultatet kommer att bli 5 500 hektar restaurerade våtmarker som är viktiga för biologisk mångfald.