Sysselsättningseffekterna ökade med 20 procent

Utöver att medverka till att nå miljömål och friluftslivsmål bidrog arbetet med skydd och skötsel av värdefull natur också till 1360 jobb 2018.