Sveriges naturum hade 1,8 miljoner besökare

Sveriges 33 naturum hade 1,8 miljoner besökare 2018, lika många som 2017. Antalet besök av skolelever ökade med 6 procent från 2017.