179 nya naturreservat ger skydd för framtiden

Sverige fick 179 nya naturreservat 2018 och den totala ytan av naturreservat ökade med 78 000 hektar. Det innebär att ännu fler värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs – nu eller i framtiden.