Arter återvänder tack vare arbetet med grön infrastruktur

Länsstyrelsernas handlingsplaner för grön infrastruktur är på plats och ger redan resultat. Tack vare arbetet med grön infrastruktur har till exempel laxen återvänt i Lögdeälven och i Klingavälsån trivs den utrotningshotade tjockskaliga målarmusslan igen.