Snabb bekämpning av den invasiva sidenörten

Ett snabbt agerande gjorde det möjligt att bekämpa och stoppa spridningen av sidenört i östra Skåne, innan den blev ett hot mot den biologiska mångfalden.