Återskapade sandmarker hjälper fältpiplärkan, sälgsandbiet och sandnejlikan

Genom EU-projektet Sandlife fick sandmarker nytt liv i 23 Natura 2000-områden i södra Sverige. Sandmarker är viktiga livsmiljöer för många växter, fåglar och insekter men flera arter är hotade på grund av att sandmarkerna minskat kraftigt.