Resultat av anslagen för värdefull natur 2017

Resultat av satsningarna som gjorts under 2017 genom anslag för skydd av värdefull natur och åtgärder för värdefull natur.