Anslag och resultat av värdefull natur

Naturvårdsverket fördelar varje år statliga medel till Länsstyrelserna från anslagen för skydd av värdefull natur (1:16) och åtgärder för värdefull natur (1:14).