Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen

Om Nagoyaprotokollet och användningen av utländska genetiska resurser och/eller traditionell kunskap som rör sådana resurser vid forskning och/eller utveckling av produkter.