Styrmedel och åtgärder

För att nå ett visst mål inom luftvårdsarbetet kan det behöva upprättas styrmedel. Dessa i sin tur leder till åtgärder vilka ger upphov till effekter.