Nationellt luftvårdsprogram

Regeringen har beslutat om det första svenska luftvårdsprogrammet. Programmet redovisar hur Sverige avser genomföra åtgärder och styrmedel för att klara kraven på nationella utsläppsminskningar enligt EU:s nya takdirektiv samt bidra till en bättre luftmiljö.