Sveriges zonindelning för luftkvalitet

Enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv ska övervakningen av luftkvalitet ske inom bestämda zoner, som täcker in hela landets yta. Sverige har delats in i sex zoner.