Beskrivning av mätstationstyper för luft

Om de olika typerna av mätstationer som används för att kontrollera luftkvalitet.