Luftarbete i Sverige

Luftarbetet har många aspekter. I Sverige är miljökvalitetsmålen vägledande och luftkvaliteten övervakas genom mätningar och modelleringar. Internationellt arbetar Sverige för att minska andra länders påverkan på Sveriges miljö.