Inspiration och information till miljömässigt hållbar textilkonsumtion

Här har vi samlat inspirations- och informationsmaterial om miljömässigt hållbar textilkonsumtion för vidareförmedlare. Materialet får delas på webbsidor, i presentationer och i sociala medier.