Textilsmart

Textilsmart är en informationssatsning med målet att öka konsumenters kunskap om varför dagens textilkonsumtion inte är hållbar samt bistå med tips och fakta som inspirerar till mer medveten konsumtion. Kampanjen genomförs av Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen och myndigheternas arbete avslutas i början av april.