Textilsmarts samarbete med Nationellt F/ACT Movement

Konsumenters agerande är en viktig del av lösningen för omställningen till en mer hållbar textilkonsumtion. Samarbetet med Nationellt F/ACT Movement syftade till att fler konsumenter skulle inspireras till att testa mer hållbara modeval och samtidigt informeras om textilkonsumtionens miljö- och hälsopåverkan.