Hållbara textilier - goda exempel

I rapporten Goda exempel hållbara textilier inom kommuner och regioner i Sverige finns 33 exempel som ska inspirera till vidare arbete och nya initiativ när det gäller hållbar textilanvändning. Tre av exemplen finns i filmade versioner